اهداف:

  1. ترویج فرهنگ تعاون، همکاری و قرض الحسنه
  2. تشویق اعضا به پس انداز بخشی از درآمد خود
  3. ساده سازی و سرعت بخشیدن در پرداخت تسهیلات به اعضا
  4. کمک به تامین نیازهای مالی و معیشتی و بهبود زندگی اعضای صندوق

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی