دوستانی که مایل به عضویت در صندوق دوستی می باشند، پس از مطالعه اساسنامه صندوق و قبول شرایط آن، با انتخاب طرح مورد نظر خود و به حد نصاب رساندن موجودی پس انداز به میزان سایر اعضا، عضو صندوق شده و می توانند از تسهیلات و خدمات ارائه شده استفاده نمایند.

شرایط عضویت

برای عضویت در صندوق دوستی محدودیت سنی و تعداد افتتحاح حساب وجود ندارد

 

 

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی