جهت عضویت در صندوق دوستی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. عضویت شما پس از تائید از طریق پست الکترونیک مندرج در فرم به اطلاع می رسد.

(توجه: لطفا فرم را به زبان فارسی تکمیل فرمایید)

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

تاریخ تولد
روز ماه سال

میزان تحصلات

جنسیت

شغل

کد پستی

تلفن همراه

تلفن منزل

تلفن محل کار

نشانی منزل

نشانی محل کار

آدرس پست الکترونیک

اینجانب از هیات مدیره صندوق دوستی تقاضا دارم در صورت بروز هرگونه اتفاق پیش بینی نشده (فوت و ...) نسبت به تسویه حساب بنده با افراد معرفی شده در فرم زیر تماس حاصل فرمائید.

لیست افراد ضروری (شماره یک)

نام و نام خانوادگی

نسبت

کد ملی

تلفن همراه

تلفن ثابت

نشانی

لیست افراد ضروری (شماره دو)

نام و نام خانوادگی

نسبت

کد ملی

تلفن همراه

تلفن ثابت

نشانی

قبول شرایط
اینجانب با قبول مفاد اساسنامه صندوق قرض الحسنه دوستی متقاضی عضویت در صندوق دوستی می باشم.

توضیحات

کد امنیتی را وارد نمائید
captcha

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی