منشور اخلاقی صندوق دوستی

با یاری گرفتن از پروردگار یکتا و به منظور ارزش آفرینی مستمر و پایدار برای دوستان و مشتریان عزیز، ما کارکنان صندوق دوستی با تکیه بر اصول صداقت، همدلی و همکاری بر اساس منشور اخلاقی زیر با هم توافق نموده ایم و بر رعایت این اصول در کلیه شرایط خدمات رسانی به شما تاکید می نماییم.

  1. تلاش به ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان دوستان و مشتریان عزیز به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سرمایه صندوق
  2. رعایت اصول صداقت، امانتداری، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان
  3. نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان، گره گشایی از مشکلات آنها و ارتقای روحیه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به عنوان ارزش حاکم بین همه کارکنان و اعضای صندوق
  4. رعایت ادب، احترام و داشتن رفتاری صمیمانه و دوستانه در تعامل با مشتریان در تمام شرایط زمانی و مکانی خدمات رسانی به آنها
  5. رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت ها
  6. شناسایی مستمر و توجه ویژه به ارزش ها و نیازهای آشکار و پنهان مشتریان با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی آنها
  7. تلاش مستمر در زمینه خلق و بهره گیری از ایده ها و راه کارهای جدید و طراحی خدمات و محصولات نو با هدف ارزش آفرینی در حد اعلا برای همه اعضای صندوق
  8. استقبال از انتقادها، پیشنهادها و نظرهای سازنده به عنوان یک فرصت کلیدی برای ارتقای صندوق

بر این باوریم با توکل به نیروی لایزال الهی و با راهنمایی، همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شاهد رشد، پیشرفت و توسعه مستمر صندوق دوستی به عنوان صندوقی متفاوت خواهیم بود.

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی