صندوق قرض الحسنه ی دوستی در تلاش است که با ساماندهی منابع کنونی و جذب منابع جدید قرض الحسنه و نیز با اعطای وام قرض الحسنه، در جهت ترویج سنت قرض الحسنه و پس انداز گام بردارد. همچنین با حذف ضوابط دست و پا گیر و سهولت در امر اعطای تسهیلات در مقایسه با سازمانهای مشابه با تاکید بر حفظ امنیت منابع مالی، گسترده ترین و متنوع ترین خدمات قرض الحسنه را در سطح کشور ارایه دهد و به این ترتیب، بیش ترین رضایت را برای مشتریان و اعضای خود فراهم سازد.

صندوق قرض الحسنه ی دوستی به روزی می اندیشد که با توکل به نیروی لایزال الهی و با راهنمایی، همراهی و همدلی اعضای آن به عنوان صندوقی متفاوت تجربه ای زیبا را برای همه فراهم کند…..

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی