راه اندازی سامانه صندوق دوستی

سامانه پرداخت اینترنتی صندوق دوستی با هدف ارزش آفرینی برای اعضای محترم صندوق راه اندازی گردید.

در این سامانه امکان پرداخت پس انداز و اقساط به صورت اینترنتی، همچنین مشاهده جزئیات تراکنش های انجام شده شامل مبلغ تراکنش، زمان تراکنش، شماره پیگیری، مانده حساب پس انداز و مانده وام دریافتی وجود دارد.

سامانه صندوق دوستی یک سامانه زنده و پویا می باشد که مدام بر امکاناتش افزوده خواهد شد.

اخبار

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی