طراحی محیط شاد برای کودکان
26 خرداد

طراحی محیط شاد برای کودکان

  • تاریخ& ساعت: 26 خرداد, 1395 02:30 - 04:30
  • آدرس: آدرس

به کودکتان کمک کنید که برج را بریزد، این فعالیت به او درس خواهد داد که نشانه گیری هدف را بیاموزد در

امکانات بسیار زیادمهد
28 خرداد

امکانات بسیار زیادمهد

  • تاریخ& ساعت: 28 خرداد, 1395 04:00 - 06:00
  • آدرس: آدرس

ظرفهای پلاستیکی یا ظروف ماست و یا کاسه های نشکن برای این بازی مناسب می باشد. از این ظروف برای ایجاد یک برج استفاده کنید،.

کشور های نماینده این تسهیلات
31 خرداد

کشور های نماینده این تسهیلات

  • تاریخ& ساعت: 31 خرداد, 1395 05:00 - 06:30
  • آدرس: آدرس

به کودکتان کمک کنید که برج را بریزد، این فعالیت به او درس خواهد داد که نشانه گیری هدف را بیاموزد در.

اطلاعات درباره کودکان
05 تیر

اطلاعات درباره کودکان

  • تاریخ& ساعت: 05 تیر, 1395 04:30 - 06:00
  • آدرس: آدرس

به کودکتان کمک کنید که برج را بریزد، این فعالیت به او درس خواهد داد که نشانه گیری هدف را بیاموزد در.

Search